NAV - Ytrbygda - Kontaktinformasjon
 
Besøksadresse:
Fanatorget, Aurdalslia 10, Sandsli
 
Telefon
55 55 33 33 kl 08.00 - 15.30, Sosialtjeneste 55 56 17 00, Rekruttering og omstilling 949 76 201
 
Post adr. : Postboks 24 sandsli, 5861 Bergen
 
Hjemmeside - NAV
 
Innsending av skjemaer
Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder.
Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.